LO4 im. Adama Mickiewicza – Piastów

LO4 im. Adama Mickiewicza w Piastowie. Atrakcyjna elewacja klinkierowa wzbogacona szkleniem wentylowanym ST-System.