Oczyszczalnia ścieków – Otwock

Oczyszczalnia ścieków OPWiK przy ul. Przemysłowej w Otwocku