PHOTOVOLTAIC – świecące

Typ – Photovoltaic – B R11/6 – świecący pustak szklany Seves

Wymiary: 117 x 60 [mm]

Typ – Photovoltaic – B 1111/6 – świecący pustak szklany Seves

Wymiary: 117 x 117 x 60 [mm]

Typ – Photovoltaic – B 1919/7 – świecący pustak szklany Seves

Wymiary: 190 x 190 x 70 [mm]

PHOTOVOLTAIC – świecący pustak szklany Seves – zastosowanie

Wymiary: 117*60 lub 117*117*60 lub 190*190*70 [mm]