Państwowa Straż Pożarna JRG-4 – Poznań

Państwowa Straż Pożarna JRG-4 w Poznaniu. Wykonane przez naszą firmę przeszklenie w dwóch wariantach: dla części kompleksu tj. biura, kompleks rekreacyjny – potrójny układ przeszklenia z dodatkiem powłoki niskoemisyjnej o współczynniku termicznym U=1,1 W/m2*K; dla wieży ćwiczebno-łącznościowej podwójny układ przeszklenia o współczynniku termicznym U=2,8 W/m2*K. W obu wariantach zastosowaliśmy szkło profilowe LINIT®EcoGlass Perl