Hala – Dęblin

Hala – Dęblin zastosowano dyle szklane LINIT®EcoGlass 504 Perl + wkładka termoizolacyjna. Poprzez zastosowanie dyli w układzie pionowym uzyskano efekt ciągłego przeszklenia na całej szerokości hali, bez potrzeby wprowadzenia podziałów – uwzględniając przy tym całkowicie szklane narożniki.