You Clinic – Katowice

Realizacja zespołu przychodni lekarskich wraz z apteką została zrealizowana z wykorzystaniem dyli szklanych LINIT<sup>®</sup>EcoGlass P26/60/7 504 Perl wraz z wkładką termoizolacyjną. Dyle szklane, będące główną częścią elewacji całego obiektu, zostały wykonane