Hala sportowa AWF – Warszawa

Hala sportowa Akademii Wychowania Fizycznego” w Warszawie. Jednym z punktów termomodernizacji hali była wymiana pustaków szklanych starego typu na nowe Energy Saving U=1,5. Nasza firma, oprócz dostawy luksferów ciepłochronnych, zajęła się także przeprojektowaniem otworów do obecnie obowiązujących standardów oraz zapewniła wsparcie techniczne na placu budowy.