Pozytywna Szkoła Podstawowa – Gdańsk

Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku Wykonaliśmy przeszklenie hali sportowej w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku. W tym celu użyliśmy szkieł profilowych Profilit Amethyst K25/60/7 jako pierwszą warstwę oraz Profilit 504 K25/60/7 jako drugą warstwę, w układzie podwójnym oraz dodatkowo zastosowaliśmy rozwiązanie odporne na uderzenie piłką. W celu osiągnięcia lepszych parametrów cieplnych, między profilami szklanymi Profilit zastosowaliśmy wkładkę termiczną Wacotech.