Szkło profilowe Lamberts Linit


Szkło profilowe Lamberts Linit

Szkło pod wieloma względami przewyższa inne materiały budowlane, takie jak stal, beton czy materiały syntetyczne, a także stanowi ich wyjątkowe i interesujące uzupełnienie. Linit znakomicie nadaje się do dużych przeszklonych powierzchni, w wypad­ku których należy spełnić szereg wymogów związanych z izolacyjnością cieplną, ochroną przed hałasem i ochroną przeciwsłoneczną. Niewątpliwą zaletą systemu jest jego wytrzy­małość – zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń wiatrem, co umożliwia projektowa­nie przeszkleń o dużej rozpiętości. System oferuje przy tym zróżnicowanie pod wzglę­dem koloru, wzoru, szerokości instalowanych paneli i poziomu rozproszenia światła. Szkło profilowe Lamberts Linit jest ponadto bardzo trwałe, nie wymaga konserwacji i podlega w pełni procesowi recyklingu. W ofercie znajduje się 7 podstawowych rodzajów profili szklanych podzielonych ze względu na swoją szerokość i grubość.  

Szkło profilowe Lamberts Linit

Poza podstawowym produkowane jest również szkło profilowe Lamberts Linit w innych odmianach ( do obejrzenia na stronie – Rodzaje szkła Linit ): https://stefania.pl/rodzaje-szkla/

Każdy ze wzorów szkła profilowego dostępny jest również w wersji Lamberts Linit, którego wewnętrzna powierzchnia poddana została piaskowaniu. W efekcie powstało szkło profilowe, które w sposób bardzo równomierny rozprasza światło i zapewnia możliwość uzyskania większej prywatności.