Os. Grunwald Kwadrat – Poznań

Os. Grunwald Kwadrat w Poznaniu. Przeszklenie klatek schodowych nowo powstałego budynku wielorodzinnego z wykorzystaniem dyli szklanych LINIT®EcoGlass P26/60/7 Perl wraz z wkładka termoizolacyjna dających współczynnik termiczny Ug=1,4.