Warszawa – Budynek mieszkalny przy ul. Kazachskiej