Ochrona przeciwsłoneczna szkła Pilkington Profilit


Ochrona przeciwsłoneczna szkła Pilkington Profilit

Żaden inny materiał budowlany nie spełnia wymogów dotyczących naświetlenia przy jednoczesnej ochronie przed promieniowa­niem słonecznym tak skutecznie jak szkło.
Naukowcy uznali brak światła, szczególnie w miejscu pracy, za zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Światło ważne jest także wówczas, gdy weźmiemy pod uwagę jakość prowadzonego życia. Jednak zbyt duża ilość światła słonecznego może z kolei stać się czynnikiem drażniącym lub szkodliwym.

Szkło Pilkington Profilit  ze swoim stopniem przezroczystości oraz ochroną przeciwsłoneczną oferuje odpowiednie rozwiąza­nie tego problemu.
Do ochrony przeciwsłonecznej stosuje się szkło Pilkington Profilit  Antisol, które ma specjalną refleksyjną powłokę metaliczną, redukującą prze­puszczalność energii słonecznej o około 68%.