Kraków – Międzynarodowy Port Lotniczy Balice


Kraków – Międzynarodowy Port Lotniczy Balice

Pilkington Profilit. Przystanek kolejowy Międzynarodowy Port Lotniczy Balice Przeszklenie peronu kolejowego oraz całego pionu komunikacyjnego Mięzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice im. Jana Pawła II. Wykorzystaliśmy szkło hartowane Pilkington Profilit K25/60/7. Zastosowano indywidualne rozwiązanie jednowarstwowego szklenia poziomego (pion komunikacyjny) oraz opracowane pod tą inwestycję szklenie ażurowe (peron).
Architekci stworzyli dwa rodzaje szklanych przegród, wykonanych z tego samego szkła: żaluzje przesłaniające główną przestrzeń stacji i biegnące po całej jej długości, oraz ściana osłonowa traktów komunikacyjnych.
Wg autorów projektu – dyle szklane są niezwykle wdzięcznym i wszechstronnym materiałem, dającym szereg możliwości architektonicznej kreacji oraz zapewniającym jednocześnie dostęp naturalnego światła do wnętrz. Struktura i gęstość paneli subtelnie i miękko rozprasza światło w formie specyficznego filtra, gwarantującego osłanianym powierzchniom przyjazny klimat.

Peron za szklaną żaluzją

Najważniejsza i najbardziej widoczna część elewacji przystanku została przez naszą firmę wykonana w unikatowej, indywidualnie zaprojektowanej formie szklenia żaluzyjnego. Efektem jest oryginalna konstrukcja przestrzenna zapewniająca przenikanie naturalnego światła w ciągu dnia i subtelnej gry świateł w nocy.
Do budowy szklanej wiaty peronu wykorzystaliśmy ponad 1250 m2 dyli szklanych hartowanych o formacie 25/60/7, w formie pojedynczych dyli na specjalnych wspornikach ułożonych horyzontalnie i kaskadowo zachodzących na siebie. Załamujące się pod różnym kątem światło tworzy efekt oryginalnej, rozświetlonej ściany, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ powietrza.