EI – ognioodporne


EI – ognioodporne

Typ – Pustaki szklane Seves ognioochronne EI 30

Wymiary: 190 x 190 x 80 [mm]

  • Pustaki szklane ogniochronne ei30 Clearview. Widok Pustak szklany EI30 1919/8 30F Clearview
  • Pustaki szklane ogniochronne ei30 Sahara. Widok Pustak szklany EI30 1919/8 30F Sahara

Wymiary: 190 x 190 x 100 [mm]

  • Pustaki szklane ogniochronne ei30 Clearview. Widok Pustak szklany EI30 1919/10 30F Clearview
  • Pustaki szklane ogniochronne ei30 Sahara. Widok Pustak szklany EI30 1919/10 30F Sahara

Typ – Pustaki szklane Seves ognioochronne EI 60

Wymiary: 190 x 190 x 160 [mm]

  • Pustaki szklane ogniochronne ei60 Clearview. WidokPustak szklany EI60 1919/16 60F Clearview
  • Pustaki szklane ogniochronne ei60 Sahara. WidokPustak szklany EI60 1919/16 60F Sahara

Typ – Pustaki szklane Seves ognioochronne EI 90

Wymiary: 190 x 190 x 160 [mm]

  • Pustaki szklane ogniochronne ei90 Clearview. WidokPustak szklany EI90 1919/16 90F Clearview
  • Pustaki szklane ogniochronne ei90 Sahara. WidokPustak szklany EI90 1919/16 90F Sahara